Om oss

Välkommen till Konsultnätverket Energibolagsstöd

Utvecklande, värdeskapande, stöttande och engagerande är nyckelord för vårt nätverk.

Vilka är vi

Inom Konsultnätverket Energibolagsstöd finns expertkunskaper riktade mot energibolag och tekniska förvaltningar.

Nätverkets kompetenser innebär att vi har möjlighet att genomföra uppdrag i alla faser av ett energibolags eller tekniska förvaltningars arbete.

Energibolagsstöds konsultnätverk tar ett helhetsansvar för konsultgruppens arbete gentemot uppdragsgivaren. Vi jobbar utifrån en rådgivande och förtroendebaserad modell där uppdragen ska utveckla både kunden samt oss själva.

Att förstå kundens verksamhet och verkliga behov stärker förtroendet och gör samarbetet lättare. Detta gör att uppdragen utförs med högre kvalitet. 

Grundvärderingar

Samverkan ligger i hjärtat av vårt nätverk.
Vi strävar efter en mångfald av kompetenser och ser affärsnyttan i att arbeta tillsammans. Våra medlemmar är specialister inom sina branscher, vilket bidrar till ett rikt och erfaret nätverk.

Fokus på företagsutveckling inom de olika verksamhetsområdena renhållning, vatten- och avlopp, fjärrvärme, stadsnät och elnät.

Medlemmar ska vara specialister inom sin bransch genom arbetslivserfarenhet, kunskap och utbildning. 

Alla medlemmar skall vara goda ambassadörer för nätverket och dess ändamål. Genom sitt deltagande och viljan att lära känna varandras kunskaper och erfarenhet ska vi kunna erbjuda gemensamma och/eller rekommendera varandras tjänster, och se till nätverkets utveckling och bästa. 

Våra verksamhetsområden

interim chef konsult

Våra pågående samarbeten och uppdrag

Konsultnätverkets medlemmar har under ett kvartssekel arbetat med uppdrag inom de olika områdena. Större delen av Sveriges kommuner har någon gång varit i kontakt med någon av nätverkets företag eller företagsledare. Detta visar bredden i våra uppdrag, där av redovisar vi endast pågående uppdrag och samarbeten.

 • Finspångs Tekniska Verk AB
 • Oxelö Energi AB 
 • NOVF AB.  Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
 • Svenskt Vatten 
 • Telge Nät 
 • ESAM. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
 • SYVAB. Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag. 
 • Arboga Kommun
 • Norrtälje vatten och avfall
 • Mjölby Kommun
 • Gnesta kommun 
 • Avfall Sverige 
 • Värmdö Kommun 
 • Nyköpings Kommun
 • Energigas Sverige 
 • Nacka vatten och avfall
 • Upplandsbro Kommun

Vil du bli en del av vårt nätverk ?

Nätverket välkomnar även in nyetablerade solo- eller mikroföretag med gedigen kunskap kopplat mot energibolag och tekniska förvaltningar.